لوگو موتور آموز
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

انواع استایل‌ها

آموزش انواع استایل‌ها:
تومن 1.500.000 جلسه‌ای
 •  

تک چرخ نشسته با هندا

 • یک پا رو زین
 • دو پا رو زین
 • یک پا رو گلگیر
 • فلکه
 • دمبی
 • تک چرخ تک دست
 • تک چرخ دست قیچی
 • تک چرخ پا قیچی
 • یک پا فرشته
 • دریفت و برن اوت
 • استاپی
 • ایستاده رو موتور
 1. جلسات یک ساعته
 2. تمام تجهیزات از جانب مجموعه
 1. یک قطعه عکس 3*4
 2. کپی کارت ملی
 3. بیمه ورزشی