لوگو موتور آموز
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آموزش با موتور سنگین

آموزش با موتور سنگین

آموزش با موتور سنگین دارای 2 بخش است.

  • آموزش تک چرخ و انواع استایل‌ها
  • آموزش راید شهری
 
آموزش‌ها با موتور مجموعه و با موتور هنرجو امکان پذیر است. (هزینه‌ آموزش با موتور هنرجو با هزینه آموزش با موتور مجموعه متفاوت است)

نکات آموزشی برای هر بخش متفاوت است. برای اطلاع از شرایط هر کدام از بخش‌ها به صفحه آن‌ها مراجعه کنید.

  1. دو قطعه عکس 3*4
  2. کپی شناسنامه و کارت ملی
  3. بیمه ورزشی