لوگو موتور آموز
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آموزش با موتور سنگین

آموزش تک چرخ و انواع استایل‌ها با موتور سنگین:
تومن 1.500.000 جلسه‌ای
  • جلسه‌ای 1.500.000 تومان با موتور مجموعه
  • جلسه‌ای 600.000 تومان با موتور هنرجو
  •  

تک چرخ نشسته با هندا

آموزش تک چرخ و انواع استایل‌ها شامل: یک پا رو زین – دو پا رو زین – دمبی – فلکی – برن اوت و … به صورت تک جلسه‌ای و با موتور مجموعه یا موتور هنرجو

  1. یک قطعه عکس 3*4
  2. کپی کارت ملی
  3. بیمه ورزشی