لوگو موتور آموز
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تک چرخ با موتور سبک و سنگین

تک چرخ با موتور سبک سنگین
 • تک چرخ هندا (125cc)
 • تک چرخ نشسته
 1. دوره با عقد قرارداد معتبر شروع می‌شود.
 2. آموزش‌ به صورت دوره‌ای است و جلسات آموزش به صورت یک ساعته است. (تک جلسه نداریم.)
 3. دوره تضمینی و تعداد جلسات نامحدود است (تا زمان یادگیری هنرجو جلسات ادامه خواهد داشت.)
 4. تامین موتور از طرف کلاب موتورآموز صورت می‌گیرد.
 1.  یاد گرفتن نقطه تعادل با ترمز و گاز
 2. تعادل گرفتن به سمت چپ و راست
 3. اصلاح فرم گاز دادن (برای این که همیشه به ترمز وابسته نباشید.)

این دوره شامل 3 سطح  ،C ،B ،A است که با توجه به دست فرمان هنرجو و تست‌‌هایی که گرفته می‌شود، تعیین می‌شود. 

 1. یک قطعه عکس 3*4
 2. کپی کارت ملی
 3. بیمه ورزشی